Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 57 591 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal na sprzedaż Białystok Handlowa

Białystok, Handlowa

4 400 000 zł2 658 m2
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: biuro nieruchomości
  • Cena za m2: 1 655 zł/m2
BIALYSTOK - UL. HANDLOWA 6 D OFERTA O BARDZO DUŻYM POTENCJALE INWESTYCYJNYM CENA 4.400.000 ZŁ Przedmiotem oferty jest nieruchomość gruntowa, zabudowana-działki ewidencyjne numer 8/20, 8/22, 8/24, oraz współużytkowanie działki numer 3/20 działka drogowa, obręb 0007 Ścianka, ul. Handlowa 6D, 15-339 Białystok. Nieruchomość gruntowa jest objęta prawem użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089 r. - NORDFISH Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Budynki stanowią odrębną od gruntu własność - NORDFISH Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Stan prawny nieruchomość uregulowany, został opisany w Księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych - BI1B/00072237/3, BI1B/00139662/9 i BI1B/00064950/8. Nieruchomość w ewidencji gruntów została opisana symbolami Bi i dr - Inne tereny zabudowane. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i roszczeń osób trzecich. Powyższe działki zabudowane są kompleksem budynków o charakterze przemysłowym i biurowym, który w chwili obecnej przeznaczony jest na zakład przetwórstwa rybnego. Wykaz różnego typu powierzchni w kompleksie produkcyjno biurowym przedstawiono w poniższej: 1. Powierzchnia biurowa - 257,26m2 2. Powierzchnia produkcyjna - 2.401,44m2 Razem: 2.658,70m2 Wokół budynków znajdują się dwa utwardzone place służące, jako place manewrowe oraz jako parkingi: - plac od strony części biurowej - plac wykonany z kostki betonowej w dobrym stanie technicznym, - plac od strony produkcyjnej - plac z betonu wylewanego na mokro - plac w średnim stanie technicznym. W otoczeniu szacowanej nieruchomości znajduje się zabudowa produkcyjno-biurowa. Nieruchomość wyposażona jest w infrastrukturę techniczną: - instalacja wodociągowa - instalacja kanalizacyjna - instalacja elektryczna - instalacja telefoniczna - instalacja ogrzewcza z indywidualnej kotłowni - instalacja chłodnicza w części magazynowej Szczegółowy opis zabudowy: Zabudowę stanowi jednokondygnacyjny kompleks produkcyjno-biurowej o łącznej powierzchni użytkowej 2.658,7 m2. W części biurowo socjalnej znajdują się pomieszczenia biurowe, szatnie, węzły sanitarne, aneks kuchenny i jadalnia. W części produkcyjnej zlokalizowane są pomieszczenia przygotowania, obróbki wstępnej, patroszenia, obróbki czystej, dojrzewalni, obróbki termicznej, pakowalni, wędzarnia, magazyn wyrobów gotowych, niewielka sekcja mroźnicza, magazyn dodatków, śluza higieniczna i pomieszczenie składowania. Kompleks zabudowy podlegał modernizacji w latach 2007-2010. Kompleks budynków posiada konstrukcję: - żelbetowo- szkieletową, w części dobudowanej konstrukcję stalową, - ławy i stopy żelbetowe, - stropy żelbetowe pokryte blacha trapezową powlekaną, w części dobudowanej pokrycie płytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym, - ściany osłonowe żelbetowe prefabrykowane, w części dobudowanej stalowe panele ścienne z rdzeniem styropianowym, - stolarka drzwiowa drewniana, - stolarka okienna - PCV, - posadzki - w części produkcyjnej betonowe, w części biurowo socjalnej płytki gres, - wykończenie ścian wewnętrznych w części biurowo socjalnej - gładzie gipsowe malowane farba emulsyjną, w sanitariatach okładziny ścian z glazury, - okładziny sufitów w części biurowo socjalnej - strop podwieszony z płyt Termatex. Budynek jest w dobrym stanie technicznym i dobrym standardzie. Wskazanie przeznaczenia nieruchomości: Zgodnie z Uchwałą nr LVII/749/10 Rady Miasta Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej) nieruchomość leży na terenie oznaczonym w planie symbolami 4P,U,UC, 5P,U,UC, 6P,U,UC, 7P,U,UC,8P,U,UC i 9P,U,UC z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjną i usługową oraz obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią. Na dzień dzisiejszy miasto nie przewiduje zmiany założeń planistycznych. Wyposażenie produkcyjne zakładu: Istnieje możliwość zakupu nieruchomości wraz z wyposażeniem produkcyjnym w postaci linii do przerobu ryb na produkty garmażeryjne. Podana cena ofertowa nieruchomości nie obejmuje wyposażenia produkcyjnego zakładu. UWAGA: Cena sprzedaży wyrażona jest wartością netto - zakup od osoby prawnej. Właściciele rozważą każdą rozsądną ofertę. Wszelkie uzgodnienia w trakcie indywidualnych rozmów. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny. Zachęcamy do oglądania ! Kontakt ... , tel.: ... . Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Lokalizacja ogłoszenia wyznaczona z dokładnością do ulicy
biuro nieruchomości
Marketing & Nieruchomości Monika Leis-Zakrzewska
@